Innocenty, metropolita Moskwy (1879)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Innocenty, metropolita Moskwy (1879)

INNOCENTY, metropolita moskiewski (Swiatitiel Innokientij, mitropolit Moskowskij), 31 marca/13 kwietnia (rocznica śmierci), 23 września/6 października (rocznica kanonizacji) i druga niedziela po Pięćdziesiątnicy (Sobór świętych amerykańskich).

Urodził się 27 sierpnia 1797 r. w biednej, syberyjskiej wsi. Po śmierci ojca wychowywał go wuj. Chłopiec często odwiedzał miejscowego biskupa irkuckiego - Beniamina, stąd zaczęto go nazywać Janem (świeckie imię metropolity) Beniaminowym (Weniaminowym).

W 1817 r. Jan ożenił się i został wyświęcony na diakona, a trzy lata później na prezbitra. Skierowany do Irkucka, po kolejnych trzech latach, jako ochotnik wyjechał wraz z rodziną na Alaskę, by tam prowadzić pracę misyjną. Głosząc Słowo Boże wśród Aleutów i Indian Tligit chrzcił ich, przekładał Pismo Święte, teksty modlitw i nabożeństw na tamtejsze języki (stworzył pisany język Aleutów). Był duchownym i teologiem, nauczycielem, cieślą, zegarmistrzem, nawigatorem, astronomem, geologiem, botanikiem i antropologiem.

W latach 1838-1839 odbył podróż do Petersburga, gdzie dowiedział się, że jego żona, która wcześniej wyjechała do Irkucka, zmarła. Rok później złożył śluby zakonne z imieniem Innocenty. Zaraz potem otrzymał godność archimandryty, a w 1841 r. wyświęcono go na biskupa Kamczatki, Kurylów i Wysp Aleuckich. W ten sposób został pierwszym prawosławnym hierarchą Ameryki. W 1868 r. zajął stołeczną katedrę biskupią.

Metropolita Innocenty zasnął snem wiecznym 31 marca 1879 r. Pochowano go w Ławrze Troicko-Siergijewskiej. W 1977 r. został kanonizowany przez Rosyjski Kościół Prawosławny z tytułem „metropolity moskiewskiego, Oświeciciela Syberii i Ameryki”. Czasami nazywany jest też „Apostołem Ameryki”. Jest jednym z największych świętych XIX w.

Na ikonach święty przedstawiany jest jako stary człowiek z siwą, rozdwojoną u końca brodą oraz spadającymi na plecy i ramiona pasemkami włosów. Przeważnie ma na sobie uroczyste biskupie szaty i mitrę na głowie. Niekiedy jednak (np. na ikonie "Soboru świętych amerykańskich") ubrany jest w błękitną biskupią mantiję i biały kłobuk. Zarówno w jednym jak i drugim typie prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma Ewangelię.

oprac. Jarosław Charkiewicz