Jakub, biskup wyznawca (VIII)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Jakub, biskup wyznawca (VIII)

JAKUB, biskup, wyznawca (Prepodobnyj Iakow jepiskop, ispowiednik), 21 marca/3 kwietnia i 24 marca/6 kwietnia.

Żył w VIII w. Jeszcze w młodości został mnichem. Z powodu dużych osiągnięć duchowych i gorliwości w wierze został wybrany na biskupa.

Jakub był hierarchą pokornym i przepełnionym miłością do bliźnich. Opiekując się powierzonym ludem, dzielił z nim jego troski i udzielał pomocy materialnej i duchowej. W okresie ikonoklazmu stanął w obronie kultu ikon. Z tego powodu został poddany prześladowaniom. Wtrącono go też do więzienia, w którym zakończył swe ziemskie życie.

W ikonografii święty przedstawiany jest w biskupich szatach koloru czerwonego. Zwykle przed sobą trzyma zamkniętą Ewangelię. Ma siwe włosy i rozdwajającą się u dołu brodę.

Imię Jakub wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza "ten, którego Bóg wspiera, ochrania".

opr. Jarosław Charkiewicz