Jan Wyznawca (IX)

JAN PSYCHAITA, mnich i wyznawca (Prepodobnyj Ioann Psichait, ispowiednik), 26 maja/8 czerwca, zm. IX w.

Mnich i asceta Jan Psychaita żył na przełomie VIII i IX wieków. W młodym wieku pozostawił on świat i przyjął stan mniszy w Ławrze Psychaitos (przedmieście Konstantynopola). Za swoje święte życie i zbawienny trud święty otrzymał od Boga dar wypędzania diabłów i uzdrawiania z chorób. W owym czasie panowała herezja ikonoklazmu i zwolennicy kultu ikon podlegali prześladowaniom. Świętego przyprowadzono na przesłuchanie, na którym zmuszano go do rezygnacji z czczenia obrazów i napisania aktu wyrzeczenia. Mnich zamiast tego zaatakował w słowach cesarza Leona IV Chazara (Izauryjczyka) i nazwał heretykiem. Za ten czyn został świętego zesłano, w wyniku czego zmarł, cierpiąc wiele krzywd od ikonoklastów.

Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Bóg jest łaskawy".

opr. Tomasz Sulima