Jan z Sebasty (ok. 320)

JAN z Sebasty, męczennik, zmarł około 320 roku.

Jeden z 40 męczenników z Sebasty, których wspomnienie liturgiczne przypada 9/22 marca.