Jan z Tebaidy (IV)

JAN z Tebaidy, żył w IV wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 12/25 czerwca.