Jehudiel, archanioł

JEHUDIEL, archanioł.

Wspomnienie liturgiczne przypada 8/21 listopada.