Kefas (I)

KEFAS (Piotr), apostoł (Apostoł Kifa), 30 marca/12 kwietnia, 8/21 grudnia, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów).

Zgodnie z Tradycją, św. Kefas był biskupem Ikonium (obecnie Konya w pd Turcji). Nie ma o nim zachowanych świadectw. Niektórzy uważają, że to o nim wspomina ap. Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 15,5).

Imię Kefas jest aramejskim odpowiednikiem greckiego imienia Petros (pol. Piotr) i oznacza "skała".

opr. Piotr Makal