Klaudia z Pontu (310)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Klaudia z Pontu (310)

KLAUDIA, męczennica (Muczenica Kławdija), 20 marca/2 kwietnia, zm. 310 r., patrz ALEKSANDRA, męczennica.

oprac. Jarosław Charkiewicz