Klemens (II)

KLEMENS, apostoł (Swiatoj apostoł Klimient), 4/17 stycznia (Sobór siedemdziesięciu apostołów), 22 kwietnia/5 maja, 10/23 września.

Był biskupem w Sardyce (bogate miasto w Lidii, w północno-zachodniej części Małej Azji). Jego imię wspomina apostoł Paweł w Liście do Filipian (4,3). Zwracając się do pewnego "wiernego swojego współpracownika", on prosi go: "zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota".

Apostoł Klemens jest często mylony ze św. Klemensem, papieżem rzymskim.

Imię Klemens pochodzi od łacińskiego słowa clemens - "łagodny, spokojny; łaskawy, pobłażliwy".

opr. Piotr Makal