Krystyna z Tyru (ok. 300)

KRYSTYNA Z TYR, męczennica (Muczenica Christina, Tirskaja), 24 lipca/6 sierpnia.

Była córką hegemona imieniem Urban z miasta Tyr. Gdy się urodziła, jej będący poganami rodzice, jakby zgodnie z wolą Bożą, dali córce imię nawiązujące do Chrystusa. Dziewczynka rosła i bardzo szybko okazało się, że pięknem swego ciała prześciga wszystkie rówieśnice. Dlatego też gdy miała jedenaście lat, jej ojciec, pragnąc ochronić córkę od ludzkich spojrzeń, przygotował jej specjalny pokój położony w umieszczonych wysoko komnatach. Umieścił w nim wykonane ze złota i srebra wyobrażenia pogańskich bożków, przydzielił córce kilka służących i polecił, by bez jego zgody nie wychodziła z pomieszczenia.

Tymczasem wielu dostojników, słysząc o niezwykłej urodzie Krystyny, starało się u Urbana o jej rękę dla swych synów. Ten jednak uparcie powtarzał, że poświęcił ją swym bożkom.

Zamknięta w komnacie dziewczynka, wielokrotnie rozmyślała o tym, któż może być stwórcą tak pięknego świata. Doprowadziło ją to do przekonania, że istnieje tylko jeden wszechwładny Bóg - Stwórca wszystkiego. W myśli tej utwierdził ją anioł Pański, który się jej objawił. Przepowiedział też, że Krystyna poniesie męczeńską śmierć za Chrystusa. Tak też stało się około 300 r., gdy ojciec dowiedział się, iż córka wyrzuciła wszystkie jego bożki i wychwala jedynego Stwórcę. Poddawano ją okrutnym torturom, z których wyszła żywa. Ostatecznie wyrok śmierci wykonano przebijając męczennicę dzidami.

Na ikonach święta przedstawiana jest jako młoda kobieta z długimi włosami spadającymi na ramiona i plecy, spiętymi przepaską lub przykrytymi białą chustą. Odziana jest w jasnoczerwoną szatę, w prawej dłoni trzyma krzyż.

Imię Krystyna jest odpowiednikiem męskiego imienia Krystyn, które pochodzi od łacińskiego Christinus (Cristinus) - "należący do Chrystusa, chrześcijanin".

opr. Jarosław Charkiewicz