Manuel, biskup (ok. 817)

MANUEL z Adrianopola, metropolita męczennik (Swiaszczennomuczenik Manuił Adrianopolskij, mitropolit), 22 stycznia/4 lutego (w gronie bułgarskich męczenników z prześladowań Omurtaga), zm. ok. 814-817

Przyjął wieniec męczeństwa podczas prześladowań bułgarskiego chana poganina Omurtaga. Wojewoda chana Dicewg nakazał obciąć Manuelowi ręce do ramion, a następnie rozciąć jego ciało na pół. Po tym dręczeniu świętego rzucono zwierzętom, by te ostatecznie rozszarpały jego ciało. Okrucieństwo to budziło odrazę nawet u rycerzy Dicewga. Sąd Boży ukarał oprawcę ślepotą. Później został powieszony przez swoje sługi.

Do grona męczenników bułgarskich z tamtego okresu zaliczani są: metropolita Manuel, biskupi Jerzy, Piotr i Leoncjusz, prezbitrzy Syjoniusz, Gabriel, Jan, Leont, Parodus oraz 377 chrześcijan.

Imię Manuel jest skróconą wersją imienia Emanuel, które wywodzi się od hebrajskiego 'immanu'el - "Bóg z nami".

Ikona świętego (Wenecja, 1704)

opr. Tomasz Sulima