Matrona z Pontu (310)

MATRONA, męczennica (Muczenica Matrona), 20 marca/2 kwietnia, zm. 310 r., patrz ALEKSANDRA, męczennica.

Imię Matrona pochodzi wprost od łacińskiego słowa matrona - "pani".

oprac. Jarosław Charkiewicz