Merkury (III)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Merkury (III)

MERKURY, wielki męczennik (Wielikomuczenik Mierkurij), 24 listopada/7 grudnia.

Żył i poniósł męczeńską śmierć w III w. Nie mamy żadnych bliższych wiadomości o roku i miejscu jego urodzenia. Prawdopodobnie z pochodzenia był Scytem, dowódcą jednego z oddziałów armii rzymskiej. Odznaczał się walecznością w zmaganiach z barbarzyńcami, czym zwrócił na siebie uwagę cesarza Decjusza.

W późniejszym okresie, będąc już chrześcijaninem, Merkury odmówił złożenia ofiary Artemidzie. Poddano go różnym torturom, w czasie których objawił mu się Chrystus. Potem przewieziono go do Kapadocji i stracono w Cezarei. Miało to miejsce jeszcze za rządów cesarza Decjusza.

Na ikonach święty przedstawiany jest jako młody, bezbrody mężczyzna w rycerskiej zbroi i czerwonym płaszczu. W jednej dłoni trzyma krzyż, w drugiej pikę lub miecz.

oprac. Jarosław Charkiewicz