Micheasz (VIII BC)

MICHEASZ MŁODSZY, prorok (Prorok Michiej, Morasfitjanin), 14/27 sierpnia.

Był szóstym z grona dwunastu proroków mniejszych. Pochodził z małego miasteczka Moreszet w południowo-zachodniej Judei. Prawdopodobnie tu oraz w stolicy, głosił swoje mowy prorocze, które złożyły się na "Księgę Micheasza".

Na podstawie napisanej przez proroka księgi trudno jest dokładnie określić okres jego działalności. Rozpoczął ją zapewne w tym samym czasie co patrz prorok Izajasz, chociaż był od niego nieco młodszy. Była to więc druga połowa VII w. przed Chrystusem - okres zmagania się Syrii i Palestyny z potęgą asyryjską.

W swym składającym się z siedmiu rozdziałów dziele Micheasz porusza trzy sprawy. Po pierwsze, występuje przeciwko przejawom upadku życia religijnego i społecznego, piętnuje łączeniu kultu Jahwe z kultem pogańskim, zwalcza niesprawiedliwość i nieuczciwość, wyzysk i obłudę. Sprawiedliwość, miłość bliźniego i pokora wobec Boga - oto według niego oznaki prawdziwej pobożności. Po drugie, nie widząc poprawy w narodzie, Micheasz przepowiada karę: zburzenie Samarii i Jerozolimy oraz niewolę, jako kary za różne występki rozpowszechnione w narodzie. Po trzecie, mówi o przyszłości mesjańskiej, która nie jest beznadziejna, bowiem kiedyś Jerozolima ponownie stanie się ośrodkiem życia religijnego i źródłem błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Księgę zamyka, ułożony na wzór psalmów, "hymn końcowy".

Na ikonach prorok przedstawiany jest w tradycyjny sposób. Jest starym mężczyzną z długimi włosami i siwą brodą. Jego proroczy płaszcz ma najczęściej zielony kolor. Elementem odróżniającym go od innych jest napis na zwoju, który trzyma w lewej dłoni. Jest nim jeden z fragmentów pochodzący z jego księgi, zwykle słowa: "Ale ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela".

oprac. Jarosław Charkiewicz