Olimp (I)

OLIMPIUSZ, apostoł (Apostoł Olimp), 10/23 listopada i 4/17 stycznia (Sobór 70. apostołów).

Apostoł Olimpiusz (Olimpas) głosił Ewangelię wspólnie z app. Piotrem i Pawłem (Rz 16,15). Został ścięty mieczem w tym samym dniu co ap. Herodion.

Imię Olimpiusz pochodzi z greki i oznacza "pochodzący z Olimpii".

opr. Piotr Makal