Ozjasz (ok. 66)

OZJASZ, męczennik (Muczenik Iosija), 20 marca/2 kwietnia, patrz męcz. FOTYNA.

Imię Ozjasz jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza "Jahwe (Bóg) zbawia".