Paulin Miłościwy, biskup Noli (431)

PAULIN Miłościwy, biskup Noli (Swiatitiel Pawlin, Miłostiwyj jepiskop Nołanskij), 23 stycznia/5 lutego, zm. 431

Urodził się w 353 r. w Bordeaux. Pochodził z bogatej senatorskiej rodziny. Po otrzymaniu gruntownego wykształcenia piastował kilka urzędów publicznych. Odbył też wiele podróży, podczas których zawarł różne przyjaźnie.

Paulin ożenił się z Hiszpanką i dzięki niej, będąc już dojrzałym mężczyzną przyjął chrzest. Małżonkowie nie mieli dzieci (niektórzy historycy mówią, iż mieli jedyne dziecko, które wcześnie zmarło), dlatego też adoptowali biedne sieroty i wiele środków przeznaczali na ich wychowanie w chrześcijańskim duchu.

Na początku lat dziewięćdziesiątych IV w. Paulin wyjechał do Barcelony. W 393 r. mieszkańcy miasta widząc jego bogobojne i oddane innym życie przekonali go, aby przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lata później udał się do Noli w Kampanii we Włoszech, zaprzestał współżycia małżeńskiego i zaczął prowadzić skromne życie zakonne. Dużo czasu i środków przeznaczał przy tym na potrzeby ubogich. W 409 r. Paulin został wyświęcony na biskupa. Kiedy wielu wiernych zostało uprowadzonych do Afryki pieniądze cerkiewne przeznaczał na ich wykupienie z niewoli. Gdy zabrakło majątku, sam przebrany za niewolnika zastąpił syna pewnej biednej wdowy. Tajemnica ta szybko wydała się jednak i biskup powrócił na katedrę.
Św. Paulin zmarł 22 czerwca 431 r. Jego żywot spisał kapłan Uraniusz, który spędził u boku świętego wiele lat. W XI w. jego szczątki przeniesiono do Rzymu. Obecnie spoczywają we wsi Sutera na Sycylii obok relikwii św. Onufrego Wielkiego.

Paulin był też znanym poetą. Zachowało się jego trzydzieści pięć poematów, jedna z najwcześniejszych chrześcijańskich pieśni weselnych, pięćdziesiąt listów, pisanych m.in. do św. Augustyna, św. Ambrożego i św. Marcina Miłościwego biskupa Tours. Ukazują one autora jako człowieka łagodnego i uczciwego. Cerkiew w uznaniu jego trudów na rzecz biednych nazwała go Miłościwym.

Paulin to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od imienia Paulus (Paweł) i oznaczające "należący do Paulusa, pochodzący od Paulusa".

oprac. Jarosław Charkiewicz