Pawsykakiusz, biskup Synady (606)

PAWSYKAKIUSZ, biskup Synady, zmarł w 606 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 13 maja/ 26 maja.

Św. Pausykacjusz urodził się w szlacheckiej rodzinie w mieście Apamaia. Od młodości zwykł poskramiać porywy cielesne postem, modlitwą i innymi ascetycznymi ćwiczeniami, które upodabniają człowieka do Anioła. Przez pewien czas pracował jako lekarz, nie biorąc przy tym żadnej zapłaty. Po postrzyżynach Pausykacjusz żywił się tylko chlebem i wodą i wzmógł ascetyczne wysiłki. Znając dobrze medycynę, leczył nie tylko ciała, ale i dusze tych, którzy zwracali się do niego o pomoc. Jeśli medycyna nie pomagała, to on modlitwą dokonywał cudownych uzdrowień: przepędzał demony, prostował garbatych, przywracał zdrowie dzieciom, które urodziły się z wadami.

Jego sława dotarła do patriarchy konstantynopolitańskiego św. Cyriaka (27 października), który wyświęcił Pausykacjusza na biskupa Synades we Frygii. Po przybyciu do diecezji nowy biskup najpierw wygnał heretyków, głosząc prawdziwą wiarę, jak pasterz odpędza wilki od swego stada za pomocą procy. Odsunął ich od wspólnoty kościelnej ze względu na zdrowie innych członków Ciała Chrystusowego, aby tym ostatnim pozwolić w pokoju zdążać do królestwa Bożego.

Następnie udał się do Konstantynopola, gdzie wyleczył cesarza Maurycego (582-602) ze strasznej choroby. Na znak wdzięczności władca wydał edykt o wypłacaniu corocznie dotacji diecezji Synades. W powrotnej drodze święty doszedł do miejsca zwanego Solon. Tam wyprowadził z ziemi źródło dla zaspokojenia pragnienia swoich towarzyszy. Do końca swoich dni dokonywał podobnych cudów ku pouczeniu wiernych Synades. Doprowadziwszy owczarnię do zbawienia, spoczął w pokoju z przekonaniem dobrego pasterza, że spełnił swój obowiązek.

Za: Synaksarion. Maj, Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 2014, s. 183-184.