Pinna (I-II).

PINNA, męczennik (Muczenik Pinna Nowodunskij), 20 stycznia/2 lutego i 20 czerwca/3 lipca, zm. I-II w.

Patrz: INNA, męczennik.

Był Słowianinem pochodzącym ze Scytii Małej i uczniem ap. Andrzeja pierwszego powołanego. Ucierpiał wraz z mccz. Inną i Rimmą.

Imię Pinna pochodzi z greckiego i oznacza "małż perłowy".

opr. Jarosław Charkiewicz