Polieukt (295)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Polieukt (295)

POLIEUKT z Melitene, żołnierz męczennik (Muczenik Polijewkt Mielitienskij, woin), 9/22 stycznia, zm. 259

Święty był pierwszym męczennikiem ormiańskiego miasta Melitene (południowo-wschodnia Turcja) i żołnierzem przy cesarzu Decjuszu (lata 249-251), a ucierpiał za wiarę za imperatora Waleriana (253-259). Polieukt był przyjacielem innego rycerza imieniem Nearchos, chrześcijanina mocnej wiary. Sam początkowo prowadził cnotliwe życie, choć pozostawał poganinem.

Kiedy zaczęło się prześladowanie chrześcijan, Nearchos zwrócił się do Polieukta ze słowami: "Przyjacielu, niedługo zostaniemy rozłączeni, mnie wezmą na męki, a ty, chyba wyprzesz się naszej przyjaźni". Polieukt miał mu wtedy odpowiedzieć, że widział we śnie Chrystusa, który zdjął z niego odzienie wkładając inną, jasną. "Od tej minuty - powiedział - jestem gotów służyć Panu Jezusowi Chrystusowi"

Zapłonąwszy duchem, święty Polieukt wyszedł na plac miejski, gdzie rozerwał wiszący tam cesarski dekret o obowiązkowym kulcie bożków, wybijając z rąk kapłanów idoli, które nieśli. Teść jego Feloks, który wykonywał dekret przeraził się czynem świętego oświadczając, iż teraz i on będzie musiał umrzeć. "Idź, żegnaj się z żoną i dziećmi" - powiedział mu. Żona we łzach błagała męża, by wyrzekł się wiary, zapłakał również teść Feloks. Ale Polieukt pozostał nieugięty w swojej decyzji, chciał umrzeć w imię Chrystusa.

Z radością schylił swą głowę pod mieczem kata, chrzcząc siebie we własnej krwi. Po tym również jego przyjaciel, Nearchos podążył do Pana przyjmując palmę męczeństwa.

Gdy Kościół Chrystusowy za rów. ap. Konstantyna zatriumfował w całym Imperium rzymskim, w Melitene wzniesiono świątynię ku czci męczennika Polieukta. Dzięki modlitwom o wstawiennictwo świętego zdarzyło się tam wiele cudów. W świątyni gorąco modlili się o dziecko rodzice św. Eutymiusza Wielkiego. Narodziny wielkiego oświeciciela prawosławia w 376 roku wypełniło się dzięki błogosławieństwu męczennika Polieukta. Wielką czcią obdarzał go również św. Achacy, biskup Melitene, uczestnik III Soboru powszechnego i wielki zwolennik uniwersalnej prawdy.

Polieukt to imię pochodzenia greckiego, złożone ze słów polus- "liczne" i eukhê - "modlitwy".

opr. Tomasz Sulima