Polikarp z Pieczor (1182)

POLIKARP z Pieczor, zmarł w 1182 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 24 lipca/ 6 sierpnia.