Roman (297)

ROMAN z Samosaty, męczennik (Muczenik Roman Samosatskij), 29 stycznia/11 lutego, zm. 297 r.

oprac. Jarosław Charkiewicz