Sozypeter, biskup Ikonium (I)

SOZYPATER, apostoł (Apostoł Sosipatr), 10/23 listopada, 28 kwietnia/11 maja, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów).

Apostoł Sozypater pochodził z Achai (Grecji). Był krewnym ap. Pawła (Rz 16,21) i wraz z apostołami Jazonem i Lucjuszem był jego uczniem. Został biskupem w Ikonium (obecnie Konya, pd. Turcja). Zmarł w sędziwym wieku.

Imię Sozypater pochodzi z greki i składa się z dwóch członów: sos - "bezpieczny" i pater - "ojciec".

opr. Piotr Makal