Stefan Komielski (1542)

STEFAN ZNAD KOMIEŁY, mnich (Prepodobnyj Stiefan Ozierskij, Komielskij), 12/25 czerwca, zm. 1542.

Święty Stefan znad Komieły urodził się II poł. XV wieku w okolicach Wołogdy. Jego ojciec służył na książęcym dworze, jednak świeckie życie nie odpowiadało nastrojowi duszy młodzieńca. Poszedł on do monasteru świętego Dionizego znad Głuszycy, gdzie wkrótce przyjął mnisze postrzyżyny. Z błogosławieństwa głuszyckiego ihumena, święty Stefan pielgrzymował po klasztorach na północy, aby nabrać doświadczenia duchowego. Powróciwszy na wołogdską ziemię, ulokował się przy źródle rzeki Komieły. Wiódł tam surowe życie. Pewnego razu podczas gorliwej modlitwy w płaczu święty otrzymał godność widzenia Przenaświętszej Bogurodzicy i św. Mikołaja Cudotwórcę, który prosił u Bożej Matki, aby ta błogosławiła świętego Stefana na rozpoczęcie budowy monasteru. W 1534 roku Stefan wzniósł cerkiew w cześć św. Mikołaja z Miry Licyjskiej. Odszedł do Pana w pokoju w 1542 r.

Imię Stefan pochodzi od greckiego słowa stephanos - "wieniec, korona; diadem; hełm; przepaska na czole".

opr. Tomasz Sulima