Sylwester Obnorski (1396)

SYLWESTER Obnorski, mnich (Prepodobnyj Silwiestr Obnorskij), 25 kwietnia/8 maja i 23 maja/5 czerwca (Sobór świętych rostowsko-jarosławskich).

Był jednym z pierwszych uczniów patrz św. Sergiusza z Radoneża. Z jego błogosławieństwa, zaszył się w niedostępnej puszczy nad brzegiem rzeki o nazwie Obnora. Mieszkał tam przez wiele lat, żywiąc się korzonkami i korą. Pewnego razu odkrył go zbłądzony myśliwy.

Mężczyzna porozmawiał z pustelnikiem, a wkrótce potem odwiedził go ponownie przynosząc zapas chleba. Sylwestra zaczęli też nachodzić inni ludzie, szukający u niego duchowych porad. Przybywało też coraz więcej śmiałków, którzy pragnęli u jego boku prowadzić mnisze życie. Gdy ich liczba wzrosła, Sylwester udał się do Moskwy po błogosławieństwo na utworzenie monasteru. Św. Aleksy metropolita moskiewski udzielił zgody na powstanie wspólnoty, którą zadedykowano Zmartwychwstaniu Pańskiemu. Jej pierwszym przełożonym został sam Sylwester.

Mnich zasnął snem wiecznym 25 kwietnia 1379 r. Jego ciało złożono w piwnicy pod cerkwią Zmartwychwstania Pańskiego. Relikwie świętego zasłynęły cudami, których od XVII w. zapisano dwadzieścia trzy. I chociaż w 1764 r. monaster zlikwidowano, organizując w jego miejsce parafialną cerkiew, pamięć o założycielu jest wciąż żywa. Jego kult ma charakter lokalny.

oprac. Jarosław Charkiewicz