Terapont, biskup Cypru (IV)

TERAPONT, męczennik, biskup Cypru (Swiaszczennomuczenik Fierapont, jepiskop Kiprskij), 25 maja/7 czerwca.

Święty Terapont prowadził życie ascetyczne i został biskupem Cypru. W okresie prześladowań chrześcijan za panowania Dioklecjana (284-305) przyjął męczeńską śmierć.

Relikwie męczennika znajdowały się na początku na Cyprze i zasłynęły wieloma cudami. W 806 r. zostały przeniesione do Konastantynopola. Powodem było zagrożenie napadem Saracenów. Podczas podróży relikwie zaczęły wydzielać mirrę, a podróżnicy zostali cudownie ocaleni w czasie burzy wstawiennictwem świętego Teraponta. W Konstantynopolu relikwie umieszczono w cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej "Miłościwa" (Eleusa), a następnie w nowowybudowanej cerkwi pod wezwaniem świętego Teraponta. Relikwie męczennika nie przestały wydzielać mirry, a modlitwy wznoszone ku niemu powodowały uzdrowienia od ciężkich chorób i wracały życie umierającym.

Imię Terapont pochodzi z greki i oznacza "czciciel, sługa".

opr. Piotr Makal