Uriel, archanioł

URIEL, archanioł.

Wspomnienie liturgiczne przypada 8/21 listopada.