Zoia z Pamfilii (II)

ZOIA z Pamfilii, żyła w II wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 2 maja/ 15 maja.