Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka grzesznych"

Zdjęcie Ikony Matki Bożej

Nazwa Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka za Grzesznych" (Ikona Bożijej Matieri "Sporucznica Gresznychych") pochodzi od zachowanego na niej napisu. Rozpoczyna się on słowami: "Ja jestem Wstawienniczką za grzesznych przed Synem Moim...". Matka Boża Sama tytułuje Siebie Wstawienniczką, Poręczycielką czy też Pośredniczką pomiędzy Jezusem Chrystusem a grzeszącymi ludźmi.

Pochodzenie tej ikony nie jest znane. Pojawiła się ona w Rosji w jednym z monasterów Diecezji Orłowskiej, zwanym Nikołajewski-Ordyn, powstałym w XVI w. na miejscu objawienia się ikony św. Mikołaja Cudotwórcy. Przez długie lata Ikona Matki Bożej znajdowała się wśród innych ikon w pobliskiej kapliczce. Jej powierzchnia zbladła i zza grubej warstwy kurzu prawie nie można było odczytać znajdującego się na niej napisu. Latem 1844 r. do monasteru przybyła żona kupca Poczepina z chorym na padaczkę dwuletnim synkiem. Poprosiła odsłużyć akatyst przed zapomnianą ikoną. Po wspólnej modlitwie synek wyzdrowiał. Ikonę uznano za cudotwórczą, zmyto z niej kurz i przeniesiono do monasterskiej świątyni, gdzie zaczęli przybywać ludzie pragnący modlić się o uzdrowienie. Kolejno następowały przypadki uzdrowień.

Po pewnym czasie w okolicy wybuchła epidemia cholery. Dzięki modlitwom przed tą ikoną choroba ustąpiła i nikt z zarażonych nie zmarł. W Rosji znane są jeszcze co najmniej dwie cudowne wierne kopie ikony. Również dzięki modlitwom przed tymi ikonami miało miejsce wiele uzdrowień. Na ikonie przedstawiona jest Matka Boża wraz z Synem. Ich głowy zwieńczone są koronami. W rogach ikony umieszczone są napisy. Wokół postaci znajduje się też 12 gwiazd, bowiem Bogarodzica nazywana jest przez Cerkiew "Gwiazdą Objawiającą Słońce".

Święto Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka za Grzesznych" obchodzone jest 7/20 marca i 29 maja/11 czerwca.