Azariasza (X BC)

AZARIASZ, prorok, żył w X wieku przed narodzeniem Chrystusa.

Wspomnienie liturgiczne przypada na 3/16 lutego.