Dionizy Pieczerskiego (XV)

DIONIZY Pieczerski, zmarł w XV wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 3/16 października.