Elżbieta, matka św. Jana Chrzciciela

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Elżbieta, matka św. Jana Chrzciciela

ELŻBIETA, sprawiedliwa (Prawiednaja Jelisawieta), 5/18 września, zm. I w., patrz ZACHARIASZ, prorok, sprawiedliwy.

Imię Elżbieta pochodzi hebrajskiego słowa eliszebeth - "Bóg mą przysięgą", "mój Bóg jest doskonałością" lub "poświęcona Bogu".

opr. Jarosław Charkiewicz