Eufrazja, dziewica z Ancyry (303)

EUFRAZJA, męczennica (Muczenica Jewfrasija Ankirskaja), 18/31 maja. 

Patrz TEKUSA, męczennica.

Imię Eufrazja składa się z dwóch greckich słów: eu - "dobrze" i phrasis - "wysławianie się, wymowa" i oznacza "elokwentna, wymowna, pięknie mówiąca".

opr. Piotr Makal