Jan, książę z Uglicza (1523)

JAN, książę z Uglicza, zmarł w 1523 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 19 maja/1 czerwca.