Joanna (I)

JOANNA, niewiasta niosąca wonności (Mironosica Ioanna), 27 czerwca/10 lipca i trzecia niedziela po Wielkanocy.

Żyła w I w. n.e. Żona Chuzy, zarządcy pałacu Heroda. Była jedną z kobiet, które podążały za Jezusem Chrystusem w czasie Jego nauczania służąc Mu. Razem z innymi niewiastami, po krzyżowej śmierci Zbawiciela, święta Joanna przyszła do grobu, żeby namaścić mirrą Ciało Jezusa, i usłyszała od aniołów radosną wieść o Jego Zmartwychwstaniu.

Imię Joanna pochodzi od imienia Jan - z hebr. "Bóg jest łaskawy".

opr. Piotr Makal