Julian (297)

JULIAN z Samosaty, męczennik (Muczenik Iulian, Samosatskij), 29 stycznia/11 lutego, zm. 297 r.

Imię Julian pochodzi od łacińskiego imienia Julianus, które oznacza "należący do rodu Julii".

opr. Jarosław Charkiewicz