Kwartus (I)

KWARTUS, apostoł (Apostoł Kuart), 10/23 listopada, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów).

Apostoł Kwartus, o którym wspomina ap. Paweł (Rz 16,23), nawrócił wielu Greków. Wiele też wycierpiał za wiarę. Był biskupem Berith (Bejrut), gdzie zmarł.

Imię Kwartus pochodzi z łaciny od liczebnika "czwarty".

opr. Piotr Makal