Matrona, dziewica z Ancyry (303)

MATRONA, męczennica (Muczenica Matrona Ankirskaja), 18/31 maja

Patrz TEKUSA, męczennica.

Imię Matrona pochodzi wprost od łacińskiego słowa matrona - "pani".

opr. Piotr Makal