Sewerian z Sebasty (320)

SEWERYN z SEBASTY, męczennik, zmarł w 320 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 9/22 września.