Tarazjusz

TARAZJUSZ, lata życia i śmierci nie są znane.

Wspomnienie liturgiczne przypada 9/22 marca.