Tercjusz (I)

TERCJUSZ (Terencjusz), apostoł i biskup Ikonium (Apostoł Tiertij, jepiskop Ikonijskij), 30 października/12 listopada, 10/23 listopada, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów), zm. I w.

Apostoł Tercjusz był drugim, po ap. Sozypatrze, biskupem Ikonium. Tam też został zamęczony. To jemu ap. Paweł podyktował swój List do Rzymian - "Pozdrawiam was w Panu także ja, Tercjusz, który pisałem ten list." (Rz 16,22, Biblia Warszawsko-Praska).

Imię Tercjusz pochodzi z łaciny od liczebnika "trzeci".

opr. Piotr Makal, Tomasz Sulima