33 męcz. z Militeny

33 męcz. z Militeny (III).

Wspomnienie liturgiczne przypada 7/20 listopada.