powstało Żeńskie Seminarium Nauczycielskie w Krasnymstoku

Żeńskie Seminarium Nauczycielskie przy monasterze pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krasnmstoku (1907-1914) Żeńskie Seminarium Nauczycielskie przy monasterze pw. Narodzenia Bogurodzicy w Krasnmstoku powstało 20 marca 1907 r. Program edukacyjny był realizowany przez trzy lata. W skład przedmiotów wykładanych w Seminarium wchodziły: Stary i Nowy Testament, śpiew cerkiewny, j. słowiański, historia, matematyka, geografia, muzyka, pedagogika, dydaktyka, rysunek, higiena i wychowanie fizyczne. Uczennice klasy III w ramach zajęć odbywały praktykę w przymonasterskim szpitalu. Po ukończeniu szkoły absolwentki były zatrudniane w szkołach w diecezji litewskiej, mińskiej, warszawskiej, wołyńskiej i grodzieńskiej. Kadrę w szkole stanowiło 7 świeckich nauczycieli, ks. Mikołaj Siemienia oraz siostra Eufrozyna, która była absolwentką Instytutu  św. Anny w Petersburgu. Seminarium zarządzała ihumenia Helena (Konowałowa) – przełożona klasztoru. Żeńskie Seminarium Nauczycielskie w latach 1910-1912 ukończyło 60 dziewcząt. Działalność Seminarium Nauczycielskiego Krasnymstoku przerwał wybuch I wojny światowej. Na podst.: G. Sosna (ks.), Szkoła monasteru krasnostockiego, w: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej, red. P. Chomik, A. Mionowicz, U. Pawluczuk, Białystok 2002, s. 142 – 143. Stefan Dmitruk