Konstantyn, książe Gruzji (842)

KONSTANTYN, książę Gruzji, męczennik, zmarł w 842 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 10/23 listopada.