Szemajasz (X BC)

SZEMAJASZ, prorok (Prorok Samiej), 9/22 stycznia, zm. IX w. przed Chrystusem

Był biblijnym prorokiem. Urodził się w Szilo w czasie panowania króla Solomona i jego syna Roboama.

Za panowania Roboama (980-963 p.n.e.) królestwo żydowskie zostało podzielone. Pokolenia Judy i Beniamina zostały wierne Roboamowi, a pozostałe dziesięć uznało króla Jeroboama. Roboam zebrał wielką armię w celu odzyskania władzy nad wszystkimi pokoleniami Izraela. Wtedy miało miejsce objawienie Pańskie Szemajaszowi, człowiekowi Bożemu: «Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie, oznajmiając: Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze Mnie zostało zrządzone to, co się stało» (2 Krn 11,3-4 BT)

W piątym roku panowania króla Roboama, za odstępstwo od Pana, królestwo izraelskie zostało najechane przez egipskiego króla Sziszaka. Ogromne wojsko faraona zdobyło wszystkie izraelskie twierdze i podeszło do Jerozolimy. Wtedy prorok Szemajasz do Roboama i książąt judzkich, uciekających przed wrogiem w obrębie murów stolicy powiedział: «Tak mówi Pan: Wyście mnie opuścili i Ja także was opuszczam, [oddając] w ręce Sziszaka». Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli: «Sprawiedliwy jest Pan». Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: «Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie, i mego gniewu nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka. Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u Mnie a służbą królestwom [innych] ziem». (2 Krn 12,5-8 BT)

Przedstawienie proroka (Szemajasz przekazuje objawienie dla Roboama)

Szemajasz to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza "którego słyszy Bóg".

opr. Tomasz Sulima