Tymoteusz, biskup Prussy (361-363)

TYMOTEUSZ, męczennik, biskup Prusy (Swiaszczennomuczenik Timofiej, jepiskop Prusskij), 10/23 czerwca.

Święty Tymoteusz żył w IV w. i był biskupem miasta Prusa w Bitynii (obecnie miasto Bursa w północno-zachodniej Turcji). Za czyste i świątobliwe życie otrzymał od Boga dar cudotwórstwa. Dzięki jego kazaniom wielu pogan uwierzyło w Chrystusa. Kiedy cesarz Julian Apostata (361-363) usłyszał o świętym, nakazał wtrącić go do więzienia za głoszenie Ewangelii. Jednak i tam biskup Tymoteusz, bez bojaźni, głosił Słowo Boże. Został za to ścięty. Jego relikwie zostały później przeniesione do Konstantynopola.

Imię Tymoteusz wywodzi się z dwóch greckich słów: thyme - "czcić" oraz theos - "Bóg" i oznacza "ten, który czci Boga".

opr. Piotr Makal